Adventné & Vianočné obdobie

Adventné obdobie

Here should be an image. If not something wrong.

1. adventná nedeľa

Here should be an image. If not something wrong.

2. adventná nedeľa

Here should be an image. If not something wrong.

3. adventná nedeľa

Here should be an image. If not something wrong.

4. adventná nedeľa

Here should be an image. If not something wrong.

Adventná omša I.

Here should be an image. If not something wrong.

Adventná omša II.

Here should be an image. If not something wrong.

Ranná omša 24. decembra

Here should be an image. If not something wrong.

Advent dodatok

Vianočné obdobie

Here should be an image. If not something wrong.

25. decembra Narodenie Pána - na vigíliu

Here should be an image. If not something wrong.

25. decembra Narodenie Pána - v noci

Here should be an image. If not something wrong.

25. decembra Narodenie Pána - na úsvite

Here should be an image. If not something wrong.

25. decembra Narodenie Pána - vo dne

Here should be an image. If not something wrong.

26. decembra - Sv. Štefana, prvého mučeníka

Here should be an image. If not something wrong.

27. decembra - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Here should be an image. If not something wrong.

28. decembra - Sv. Neviniatok, mučeníkov

Here should be an image. If not something wrong.

Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Here should be an image. If not something wrong.

1. január - Panny Márie Bohorodičky

Here should be an image. If not something wrong.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

Here should be an image. If not something wrong.

6. január - Zjavenie Pána na vigíliu

Here should be an image. If not something wrong.

6. január - Zjavenie Pána vo dne

Here should be an image. If not something wrong.

Krst Pána

Here should be an image. If not something wrong.

Vianočné obdobie - Dodatok